Pexesový kráľ

V mesiaci máj sa v školskom klube detí opäť súťažilo.
Víťazmi sa stali :

za 1.ročník : Ivanka Brodanská
za 2.ročník : Dávid Íro
za 3.ročník : Matúš Odráška
za 4.ročník : Michal Súkenník

Víťazom blahoželáme !