14.11. Imatrikulácie v ŠKD

Dňa 14.11.2014 sa uskutočnila v ŠKD imatrikulácia, na ktorej boli prváčikovia pasovaní za právoplatných členov ŠKD. Na školskom dvore ich privítala pani Jeseň a starší kamaráti s pekným kultúrnym programom.
Deti plnili rôzne ,,jesenné úlohy“. :
1, Slalom s aktovkou okolo stromov
2, Hod šiškou na cieľ
3, Kreslenie kriedou na asfalt
Deťom pomáhali plniť úlohy zvieratká.
Za splnené úlohy a zložený sľub deti dostali jesenné medaily a sladkú odmenu.

Všetkým deťom prajeme príjemný pobyt v ŠKD !