Športové popoludnie v ŠKD

Športové popoludnie v ŠKD 20.novembra sa v školskom klube športovalo. Deti plnili rôzne disciplíny. Boli vytvorené stanovištia, kde si vyskúšali svoju zručnosť, obratnosť i vytrvalosť.