Imatrikulácie

Imatrikulácie v ŠKD Školský klub detí opäť prijal nových členov. Za splnené úlohy a zložený sľub kráľovná ríše zvierat obdarovávala preukazmi ŠKD i sladkou odmenou. Plnenie úloh spestrilo vystúpenie našich družinárov, ktorí sa predstavili piesňami i tancami.