Talenty v ŠKD

V piatok 17.4.2015 sa v školskom klube detí konala prehliadka talentov. Deti sa predstavili ako speváci, tanečníci, zabávači, hudobníci, športovci ...Výkony sledovala vážená porota v zložení : vodník Rybka a víla Ariel, ktorá za vynikajúce výkony odovzdala sladké medaily. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tohtoročných talentoch zúčastnili a do budúcnosti im prajeme svoj talent naďalej rozvíjať. Ďakujeme aj publiku, ktoré povzbudzovalo a tešíme sa opäť o rok !