Šarkaniáda v ŠKD

Dňa 3. novembra sa v areáli školy uskutočnila šarkaniáda pre deti zo školského klubu. Počasie bolo ideálne. Vial vetrík a svietilo slniečko. Radosť z púšťania šarkanov mali všetky deti.