Bábková hra

O neposlušnej mamine Bábkovú hru: ,,O neposlušnej mamine “ si mohli pozrieť deti zo školského klubu dňa 17.05. 2017. Zahralo nám ju divadlo Dúha z Nových Zámkov. Divadielko veľmi pekne vysvetľovalo vzťahy medzi deťmi a dospelými. Poukázalo na to, aby deti nevideli iba práva, ktoré majú dospelí, ale aj povinnosti. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.