Pexesový kráľ v ŠKD

V mesiaci máj sa v školskom klube detí uskutočnila súťaž : ,, Pexesový kráľ.“ Deti boli rozdelené podľa ročníkov. Víťazmi sa stali : Za I.ročník: Tomáško Selnekovič Za II.ročník: Ivanka Brodanská Za III.ročník: Emka Kušnírová Víťazom blahoželáme !