Ako deti nakupujú v COOP – Jednote

Na MDD školský klub opäť navštívil COOP - Jednotu v Šoporni. Deti, za svoje vopred nakreslené práce, dostali sladkú odmenu.