Plán výchovno-vzdelávacej činnosti  v ŠKD

    na  školský  rok  2019/2020

 

September :  Vitajte v ŠKD

Téma mesiaca: Zoznamujeme sa, orientujeme sa

 • Poučenie o bezpečnosti a dodržiavaní  školského poriadku v ŠKD
 • Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania
 • Bezpečná cesta do školy a späť
 • Začlenenie nových detí do kolektívu
 • Spomienky na prázdniny, výzdoba priestorov ŠKD

 

Október :  Pestrá jeseň

Téma mesiaca: Úcta k starším

 • Vychádzky do prírody
 • Práca s prírodným materiálom - tvoríme z prírodnín
 •    Imatrikulácia prvákov
 •    Mesiac úcty k starším - pomoc je prirodzená vec
 •    Košík plný ovocia – výtvarné práce detí
 •    Šarkaniáda – púšťanie šarkanov, súťaž
 •    Halloween - disco

 

  November :  Zdravý životný štýl

  Téma mesiaca: Strom zdravia – zdravé stravovanie

 • Zdravá výživa – predchádzanie  chorobám
 • Vianočné tvorenie – výzdoba ŠKD a priestorov školy  
 • Pamiatka zosnulých – spomienka na blízkych
 • Protidrogová tematika
 • ŠKD má talent – „ Ukáž, čo vieš !“

 

 December :  Vianoce prichádzajú

 Téma mesiaca: Vianočné trhy

 • Tradície, koledy
 • Týždeň čakania na Mikuláša
 • Tešíme sa na Vianoce – chystáme darčeky

 

Január :  Zimné radovánky

Téma mesiaca: Športové aktivity

 • Netradičné výtvarné techniky
 • Snehové radosti a starostlivosť o svoje zdravie
 • Starostlivosť o vtáčikov v zime
 • Hodnotíme seba, svoju prácu, svedomitosť a disciplínu

 

Február :  Veselé fašiangy

Téma mesiaca: Tradície našej obce – tradičné sviatky v našej obci

 • Výroba masiek na karneval, diskotéka
 • Valentín – darčeky a prekvapenia pre kamarátov
 • Ľudové tradície
 • Vzdelávanie v IKT

 

Marec :  Mesiac múdrosti a fantázie

Téma mesiaca: Kniha – môj kamarát

 •  Jar v prírode 
 • Čítam, čítaš, čítame – čítanie s porozumením, ilustrácie
 • Rozprávkové popoludnie - divadlo
 • Voda a jej význam – šetrenie vodou
 • Príprava na Veľkú noc

 

Apríl :  Mesiac lesov

Téma mesiaca: Bez prírody sa to nedá – ochrana prírody

 • Dbáme o svoju bezpečnosť – dopravná výchova
 • Deň Zeme – ochrana prírody
 • Súťaže a kvízy s enviromentálnou tematikou
 • Vychádzka do prírody, zber prírodnín, herbár
 • Veľkonočné zvyky a tradície

 

Máj :   Moja rodina, moja vlasť

Téma mesiaca: Moja rodina – spolu zvládneme viac

 • Deň matiek – zhotovenie  darčekov
 • Moja rodina
 • Naša vlasť, naša obec
 • Turistika a ochrana prírody

 

Jún :  Mesiac detí, leto

Téma mesiaca: Športujeme, cvičíme, rastieme

 • MDD – máme sviatok, disco
 • Kolektívne hry v areáli ŠKD
 • Deň otcov, vysnívaná dovolenka a cestovanie
 • Vyhodnotenie činnosti ŠKD
 • Tešíme sa na prázdniny, upratovanie v ŠKD